Psykisk ohälsa i skolan

Skriftlig fråga 2016/17:755 av Monica Haider (S)

Monica Haider (S)

till Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

 

Utbildningsministern skrev ett inlägg på regeringens hemsida den 17 augusti 2016 om den psykiska ohälsan och skolans ansvar och arbete för att förhindra den psykiska ohälsan.

Ministern har redovisat statistik att vart femte barn i Sverige mår dåligt. Vi har inte råd med att var femte barn i Sverige mår dåligt – de är vår framtid. Angående skolans ansvar och arbete uttalar ministern ”skolan är ingen rastplats från livets svårigheter utan platsen där man ska nå kunskaperna man behöver i livet”. Att leva med någon form av psykisk ohälsa förhindrar ens skolarbete, och därför krävs det av skolan att den hjälper eleven. Alla unga ska ha möjlighet till kunskap och fortsatt lärande.

I inlägget tar ministern endast upp de orosmoln och det som behöver göras för att förhindra fortsatt ökning av psykisk ohälsa bland unga, men ministern tar inte upp hur detta arbete ska gå till eller hur regeringen kommer att arbeta. Vi kan inte endast kräva av skolorna att se till att eleven får den hjälp den behöver utan det krävs även insatser från regeringens sida.

Vi behöver en förändring i skolan så att de unga får en framtid med stöd och hjälp, och där våra unga är friska från psykisk ohälsa.

Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin lyder:

 

Hur kommer ministern och regeringen att arbeta framöver på detta område?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-01-31 Överlämnad: 2017-01-31 Anmäld: 2017-02-01 Svarsdatum: 2017-02-08 Sista svarsdatum: 2017-02-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga