Psoriasis - en allvarlig systemsjukdom

Skriftlig fråga 2008/09:188 av Axelsson, Lennart (s)

Axelsson, Lennart (s)

den 30 oktober

Fråga

2008/09:188 Psoriasis – en allvarlig systemsjukdom

av Lennart Axelsson (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Den 29 oktober firas internationella psoriasisdagen runt om i världen med syftet att öka kunskapen om psoriasis och förståelsen för hur sjukdomen påverkar livskvaliteten. Det finns ca 125 miljoner människor runt om i världen som lider av någon form av psoriasis. Psoriasis är en ärftlig kronisk sjukdom som drabbar både hud och leder och som i sin svåraste form kan orsaka smärta, obehag och oro. Psoriasis har länge setts som en hudsjukdom men sjukdomen har visat sig vara mer omfattande än så. Ny forskning visar att psoriasis är en systemsjukdom som kan drabba fler av kroppens organ. Kopplingen mellan psoriasis och ledbesvär, så kallad psoriasisartrit, är känd sedan tidigare men det finns även kopplingar till hjärt-kärlsjukdom, förhöjda blodfetter, mag-tarmsjukdom och ögonsjukdom, vilket bekräftas i Psoriasisförbundets medlemsunderökning där varannan respondent har ytterligare en diagnos.

Psoriasisförbunden runt om i världen arbetar för att psoriasis ska betraktas som en allvarig systemsjukdom som drastiskt påverkar människors livskvalitet, säger Lars Ettarp, ordförande i Psoriasisförbundet och IFPA, The International Federation of Psoriasis Associations.

Min fråga till statsrådet är på vilket sätt hon är beredd att hjälpa psoriasisförbunden i deras kamp för att få psoriasis betraktad som en allvarlig systemsjukdom.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-10-30 Anmäld: 2008-10-30 Besvarad: 2008-11-05 Svar anmält: 2008-11-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-11-05)