provtagning av döda sälar

Skriftlig fråga 2001/02:1349 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 14 juni

Fråga 2001/02:1349

av Åsa Torstensson (c) till miljöminister Kjell Larsson om provtagning av döda sälar

14 år efter den stora säldöden 1988 inträffar återigen säldöd längs Sveriges västkust, en situation som var oförutsägbar och som inte ingår i ordinarie forskningsplaner. Därför krävs nu akuta åtgärder och insatser för att snabbt kunna samla in prover för forskning. Alltsedan den stora säldöden 1988 har sälforskare förklarat vikten av att ha medel fria att använda vid akuta situationer. Några sådana medel har dock inte avsatts, så nu saknas ekonomiska resurser för att kunna ta prover för kommande forskningsinsatser. Att söka forskningsanslag på vanligt sätt tar för lång tid.

Min fråga blir då till miljöminister Kjell Larsson:

Vilka åtgärder kommer miljöministern att vidta för att inte viktiga miljöforskningsuppgifter går förlorade på grund av att erforderliga medel för provtagning av döda sälar saknas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-14 Besvarad: 2002-06-27 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-06-27)