Provskjutning med robotsystem 15 från Visbykorvett

Skriftlig fråga 2008/09:398 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 12 december

Fråga

2008/09:398 Provskjutning med robotsystem 15 från Visbykorvett

av Allan Widman (fp)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

De korvetter av Visbyklass som nu utvecklas kommer att utgöra stommen i den framtida svenska sjögående ytattacken.

Huvudbeväpningen utgörs av robotsystem 15 (RBS 15).

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att det genomförs en provskjutning med robotsystem 15 från en korvett av Visbyklassen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-12-12 Anmäld: 2008-12-12 Besvarad: 2008-12-18 Svar anmält: 2008-12-18
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-12-18)