Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC

Skriftlig fråga 2008/09:1193 av Thorell, Olle (s)

Thorell, Olle (s)

den 1 september

Fråga

2008/09:1193 Prövning av MR-brott i Burma av Internationella brottmålsdomstolen, ICC

av Olle Thorell (s)

till utrikesminister Carl Bildt (m)

Samtidigt som rättegången mot Aung San Suu Kyi ägde rum i Rangoon har juntan trappat upp övergreppen mot civilbefolkningen i Burmas etniska minoritetsområden. Sedan 1948 har ett lågintensivt inbördeskrig utsatt minoritetsfolken för oerhörda lidanden. Bara under den senaste månaden beräknas 30 000 ha flytt den framryckande burmesiska militären i Karen- och Shandelstaterna. Enligt FN har under de senaste 15 åren över 3 300 byar bränts ned, civila används som levande minsvepare, tusentals har tvingats till slavarbete och övertygande bevis visar att våldtäkt används systematiskt för att fördriva och kuva befolkningen. Omfattningen på MR-brotten går utan vidare att likna vid situationen i Darfur. Hundratusentals burmeser lever som internflyktingar och miljoner har flytt landet. Hjälporganisationer hindras från att bistå humanitärt i de etniska områdena.

Burmas junta vägrar att delta i en dialog och övergreppen fortsätter. Ett logiskt nästa steg är nu att FN:s säkerhetsråd tar initiativ till att juntans MR-brott granskas i Internationella brottmålsdomstolen. FN:s rapportör för Burma under åren 2000–2008, Sergio Pinheiro, stöder initiativet, liksom Desmond Tutu och parlamentariker i en rad parlament världen över. Under de kommande två månaderna delar Storbritannien och USA ordförandeskapet i FN:s säkerhetsråd. Efter en rad skarpa uttalanden från brittiskt och amerikanskt håll finns det goda förutsättningar för att bygga upp stöd för en process i säkerhetsrådet, trots risken för veto från Ryssland och Kina.

Kommer utrikesministern under den tid Sverige är EU:s ordförandeland att arbeta för att ena EU kring ett initiativ i säkerhetsrådet?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-09-01 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-09-17)