Provköp av alkohol som tillsynsmetod

Skriftlig fråga 2009/10:525 av Engle, Kerstin (s)

Engle, Kerstin (s)

den 15 februari

Fråga

2009/10:525 Provköp av alkohol som tillsynsmetod

av Kerstin Engle (s)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Sveriges kommuner har ansvar att utifrån alkohollagen utöva tillsyn och kontroll av försäljning av folköl samt kontroll av serveringstillstånd på restauranger och serveringsställen.

Ett sätt att utöva denna kontroll har varit att arrangera så kallade provköp. Metoden innebär att kommunen låter ungdomar över 18 år köpa folköl för att därefter rapportera om försäljaren förvissat sig om att köparen uppnått 18 års ålder. Metoden har sanktionerats av Folkhälsoinstitutet och länsstyrelser. Enligt uppgift har metoden varit effektiv och även uppskattats av näringsidkare som därigenom fått underlag för dialog med både alkoholhandläggare och sin egen personal.

JO har i beslut den 18 december 2009 emellertid funnit att arbetsmetoden att arrangera provköp strider mot principen att dold myndighetsutövning inte bör förekomma. Enligt JO bör metoden inte användas, så länge den inte har stöd i lagstiftningen.

Min fråga till statsrådet blir därför om hon i samband med översynen av alkohollagen ämnar ta initiativ till att ändra i lagstiftningen så att den effektiva metoden med provköp fortsättningsvis kan användas som tillsynsmetod.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-02-15 Anmäld: 2010-02-16 Besvarad: 2010-02-24 Svar anmält: 2010-03-01
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-24)