Provisoriska pass

Skriftlig fråga 2016/17:1834 av Boriana Åberg (M)

Boriana Åberg (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Enligt uppgifter i Dagens industri (16 augusti 2017) finns det allvarliga brister inom hanteringen av personuppgifter och utfärdande av provisoriska pass på Landvetter. Under en period har provisoriska pass utfärdats till brottsmisstänkta personer utan att förundersökningsledaren i den aktuella utredningen kontaktats, vilket lagen kräver. Vid utfärdande av provisoriska pass måste det gamla giltiga passet återkallas, vilket inte har skett i ett antal fall. Barn har fått provisoriska pass trots att endast den ena av vårdnadshavarna har närvarat eller att ansökningen har saknat underskrift av båda vårdnadshavarna. Vid fyra tillfällen har pass utfärdats trots att den sökande inte kunnat visa upp en giltig legitimation.

Det finns även uppgifter om att papper om ansökningar för personer med sekretesskyddade uppgifter slängs trots att handlingarna ska kunna begäras ut enligt offentlighetsprincipen.

Det här vittnar om allvarliga brister i rutinerna, vilket är oroväckande. Stulna eller borttappade pass används av kriminella för att exempelvis begå olika former av bedrägerier. Barn kan med hjälp av ett provisoriskt pass föras ut ur Sverige mot den ena förälderns vilja.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att de kontroller som krävs för att utfärda ett provisoriskt pass genomförs på ett korrekt sätt?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-08-23 Överlämnad: 2017-08-24 Anmäld: 2017-08-31 Sista svarsdatum: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-08
Svar på skriftlig fråga