Protokollet om behörig myndighet

Skriftlig fråga 2013/14:365 av Olsson, Hans (S)

Olsson, Hans (S)

den 30 januari

Fråga

2013/14:365 Protokollet om behörig myndighet

av Hans Olsson (S)

till justitieminister Beatrice Ask (M)

Den grova organiserade brottsligheten agerar i allt högre utsträckning via utländska bolag. Inte sällan finns bolagen inom EU. Våra brottsbekämpande myndigheter kämpar med ett mycket oformligt diplomatprotokoll när de ska ha uppgifter från annat land. Förfrågan måste ske via Behörig myndighet, och frågan måste ställas via formulär som uppges vara ytterst komplicerade. Diplomatprotokollet är oerhört strikt. Behörig myndighet är i praktiken särskilt förordnade personer på en lista. Är förfrågan inte undertecknad av någon från listan så lämnas inga svar från utlandet. Enligt uppgift kan det semestertid vara svårt att få tag i någon behörig undertecknare, och brådskande ärenden kan på detta sätt försinkas eller inte kunna fullföljas.

Avser justitieministern att ta initiativ till genomgripande förändringar av protokollet för Behörig myndighet så att fler personer inom de brottsbekämpande myndigheterna kan få behörighet att inhämta uppgifter från utlandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-01-30 Anmäld: 2014-01-30 Besvarad: 2014-02-04 Svar anmält: 2014-02-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-02-04)