prostitution på rastplatser

Skriftlig fråga 2003/04:558 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 14 januari

Fråga 2003/04:558

av Carina Hägg (s) till justitieminister Thomas Bodström om prostitution på rastplatser

I Sverige finns det lagstiftning som förbjuder köp av sexuella tjänster och människohandel för sexuella ändamål.

Den försäljning av alkohol som pågår på de svenska rastplatserna är välkänd av både privatpersoner och myndigheter. Att det samtidigt pågår prostitution på samma rastplatser är däremot mindre välkänt. En prostitution som, enligt uppgift, hänger nära samman med den långtradartrafik som rör sig längs våra landsvägar.

Denna olagliga verksamhet uppges även förekomma i min egen valkrets, Jönköpings län. Informationen måste tas på allvar av såväl rättsväsendet som väghållande myndighet. Hittills har jag inte kunnat ta del av konkreta åtgärder eller handlingsplaner mot denna prostitution, vare sig från Polismyndigheten eller Vägverket. Regeringen bör vidta åtgärder mot prostitutionen på våra rastplatser i samarbete med berörda myndigheter.

Vilka åtgärder tänker justitieminister Tomas Bodström vidta för att komma till rätta med den prostitution som förekommer på de svenska rastplatserna?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2004-01-14 Anmäld: 2004-01-20 Besvarad: 2004-01-28 Svar anmält: 2004-01-28
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-28)