Prostitution i Danmark

Skriftlig fråga 2008/09:928 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 13 maj

Fråga

2008/09:928 Prostitution i Danmark

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

Sverige, Norge och Island har nu antagit sexköpslagar. Finland gjorde en ansats men den har ännu inte burit ända fram. Men i Danmark kan män köpa kvinnor på Nordens största marknad för kvinnokroppar. Sexslavar och annan grov kriminalitet är problem som närs av och är tätt sammankopplade med prostitution. Det är angeläget att Sverige i samverkan med övriga nordiska länder försvarar flickors och kvinnors rättigheter som människor även i Danmark.

Min fråga till jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är:

Vilket initiativ har ministern tagit för att i samverkan med länder inom Nordiska rådet tydliggöra danska regeringens ansvar för att flickor och kvinnor kan utnyttjas i sexhandel i Danmark?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2009-05-13 Anmäld: 2009-05-13 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)