Prostatacancer

Skriftlig fråga 2019/20:309 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Varje dag året runt drabbas 27 män i Sverige av prostatacancer. Sammanlagt får över 10 000 män diagnos om prostatacancer varje år. Detta gör att prostatacancer är Sveriges allra mest förekommande cancerform. Det nationella prostatacancerregistret (NPCR) visar tyvärr samtidigt att resultaten är helt orimliga gällande att inte klara av att uppfylla den maximala väntetiden från att diagnos ställs tills att patienten slutligen får sin behandling.

Region Västernorrland har åstadkommit det resultat som är minst dåligt. Det betyder att från ställd diagnos till start av kurativ behandling får drygt en av fyra män (27 procent) med prostatacancer denna i tid, det vill säga inom maximalt 46 dagar. I Dalarna var det 0 procent, 0! I Skåne var det 4 procent och i Västerbotten 8 procent. I genomsnitt i Sverige fick 14 procent av dem som drabbats av prostatacancer sin vård i tid. Så här får det inte fortsätta att vara.

Moderaterna föreslår att det tas fram en ny uppdaterad nationell cancerstrategi i syfte att stärka den långsiktiga medicinska vården gällande cancersjukdomar och prioritera att korta köerna inom cancervården. Sverige har goda möjligheter att ha en medicinskt världsledande cancersjukvård utan långa vårdköer. Dessa möjligheter måste emellertid tas till vara på ett mycket bättre och mer metodiskt och strukturerat sätt än i dag. 

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka ytterligare nationella åtgärder avser ministern att vidta för att minska köerna och öka jämlikheten i prostatacancervården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-11-05 Överlämnad: 2019-11-05 Anmäld: 2019-11-07 Svarsdatum: 2019-11-13 Sista svarsdatum: 2019-11-13
Svar på skriftlig fråga