Propostion om civiläktenskap

Skriftlig fråga 2007/08:1454 av Lundh, Fredrik (s)

Lundh, Fredrik (s)

den 4 juli

Fråga

2007/08:1454 Propostion om civiläktenskap

av Fredrik Lundh (s)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

I SvD den 25 juni kan man läsa om statsrådet Göran Hägglunds funderingar på hur konflikten om de könsneutrala äktenskapen som splittrar den moderatledda regeringen ska kunna lösas. Ett förslag från statsrådet för att citera statsrådet är att man kan tänka sig att det par som vill manifestera sin kärlek gör det genom att registrera det hos en myndighet och sedan ordnar man de festligheter man själv vill. Antingen hemma eller att man går till kyrkan och säger att man vill ha en ceremoni. Då tror jag att man har löst konflikterna som ligger i lagstiftningsfrågan, säger Göran Hägglund.

I den i dag redan komplicerade frågan om införandet av könsneutrala äktenskap lägger en regeringsföreträdare fram ett nytt förslag, nämligen den om civiläktenskap. SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön – vigselfrågor har förkastat denna lösning med motiveringen att den inte har stöd av en majoritet av svenska folket och att vi kommer att skilja oss åt från de övriga nordiska länderna.

Med anledning av det ovan framförda frågar jag om ministern avser att till riksdagen i höst lägga fram en proposition om införande av civiläktenskap.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-07-04 Besvarad: 2008-07-17 Svar anmält: 2008-08-14 Anmäld: 2008-08-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-07-17)