propositionsavlämnandet

Skriftlig fråga 1997/98:368 av Fremling, Lennart (fp)

Fremling, Lennart (fp)
Fråga 1997/98:368 av Lennart Fremling (fp) till statsministern om propositionsavlämnandet

Vid riksdagens frågestund den 27 november 1997 frågade jag statsministern hur stor andel av propositionerna som lämnades till riksdagen enligt plan och fick då beskedet att det var en stor andel. Nu har vi fått fakta från riksdagens kammarkansli. Det visar sig att min känsla av att Regeringskansliet håller sina tidsplaner allt sämre var verkligt befogad. Utvecklingen har varit mycket negativ. Antalet propositioner som planerades men inte lämnades under hösten 1995, hösten 1996 och hösten 1997 var 12, 23 respektive 34. Antalet propositioner som lämnades i tid var 61, 35 respektive 23. Båda kurvorna pekar således kraftigt åt fel håll.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till statsministern:

Vad avser regeringen att göra för att näringslivet och berörda myndigheter inte skall få växande problem med osäkerhet inför ikraftträdandet av ny lagstiftning?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1998-01-26 Anmäld: 1998-02-02 Besvarad: 1998-02-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga