Proposition rörande danstillstånd

Skriftlig fråga 2019/20:1013 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Krav på danstillstånd finns i ordningslagen sedan 1956. Anledning var den ökande samhällsdebatten kring den ökande förekomsten av danstillställningar och omoralisk musik (framför allt jazz), alkoholkonsumtion och okontrollerade möten mellan unga män och kvinnor. Det benämndes dansbaneeländet.

Mellan 2007 och 2014 lades ett stort antal motioner fram i riksdagen om att danstillståndet bör avskaffas, och den 14 april 2016 biföll en majoritet av riksdagens partier att detta ska avskaffas. Tillkännagivandet avser att kravet på tillstånd för att få anordna offentliga danstillställningar ska tas bort.

I september 2017 fick en utredare i uppdrag att utreda frågan om kravet på tillstånd för att anordna offentlig danstillställning. Uppdraget redovisades i juni 2018 (Ds 2018:20). Remissbehandlingen avslutades den 15 oktober 2018.

I regeringens skrivelse 2018/19:75 framgår att punkten är inte slutbehandlad.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

När kommer statsrådet att presentera en proposition innehållande förslag som är i enlighet med tillkännagivandet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-02-25 Överlämnad: 2020-02-26 Anmäld: 2020-03-03 Svarsdatum: 2020-03-04 Sista svarsdatum: 2020-03-04
Svar på skriftlig fråga