Proposition om tonnageskatt

Skriftlig fråga 2008/09:945 av Johansson, Lars (s)

Johansson, Lars (s)

den 15 maj

Fråga

2008/09:945 Proposition om tonnageskatt

av Lars Johansson (s)

till finansminister Anders Borg (m)

Sverige är en stor och viktig sjöfartsnation. det är därför viktigt att svensk sjöfart har likvärdiga skattevillkor med övriga EU-länder. Det handlar bland annat om tonnageskatt, som EU vill att alla medlemsländer ska ha för att skapa likvärdiga konkurrensvillkor. Ett enigt skatteutskott och en enig riksdag har uppmanat regeringen att komma med ett förslag om tonnageskatt. Detta har upprepats senast i år med det tillägget att det ska ske skyndsamt.

Rederinäringen pressas av den internationella lågkonjunkturen. Sveriges sjöbefälsförbund uppger att i Tyskland infördes tonnageskatten för några år sedan, efter det att de tyska redarna utlovat en inflaggning av 500 fartyg. I dag kan man redovisa 485 nya fartyg under tysk flagg, menar sjöbefälen som knappast torde fara med osanning.

Avser finansministern att ta initiativ till ett förslag och när kommer förslaget i så fall?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-05-15 Anmäld: 2009-05-15 Besvarad: 2009-05-20 Svar anmält: 2009-05-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-05-20)