Projektbolag för förverkligandet av höghastighetståg

Skriftlig fråga 2009/10:436 av Weibull Kornias, Marie (m)

Weibull Kornias, Marie (m)

den 26 januari

Fråga

2009/10:436 Projektbolag för förverkligandet av höghastighetståg

av Marie Weibull Kornias (m)

till statsrådet Åsa Torstensson (c)

Det finns en stor tillväxtpotential från Mälardalen i norr till Öresundsregionen i söder. Om dessa tillväxtregioner binds samman i ett sammanhängande och integrerat transportsystem för höghastighetståg mot Nordtyskland och kontinenten, kommer Sveriges utvecklingsmöjligheter att vara mycket goda för framtiden.

Förutsättningarna för Europabanan aktualiserades i och med avtalet mellan de danska och tyska regeringarna att bygga Fehmarnbältbron, som kommer att färdigställas till 2018.

Enligt internationella erfarenheter bör utbyggnaden av höghastighetståg genomföras som ett samordnat projekt med en huvudman för att optimera planering, finansiering, upphandling, byggande, avtalshantering och trafikstart.

Mot denna bakgrund är min fråga till statsrådet:

Är statsrådet beredd att verka för bildandet av ett projektbolag, som ett första steg i förverkligandet av Europabanan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-01-26 Anmäld: 2010-01-26 Besvarad: 2010-02-03 Svar anmält: 2010-02-03
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-02-03)