projektbidrag

Skriftlig fråga 1997/98:103 av Persson, Bertil (m)

Persson, Bertil (m)
Fråga 1997/98:103 av Bertil Persson (m) till finansministern om projektbidrag

De statliga anslagen till den reguljära verksamheten i kommuner, landsting och högskolor minskar successivt. Anslagen till olika projekt minskar däremot sällan, och i en del fall ökar de rent av i reella termer. På fältet kallas dessa anslag "Funny-Money". Alltmer av tid och kreativitet måste nu i kommuner, landsting och högskolor ägnas åt att försöka finansiera verksamheten via denna form av medel. Det har utvecklats en ritual av speciella kodord nödvändiga i ansökningarna. Tidigare gällde det ord som helhetssyn och rättvisa. Numera handlar det om nyckelorden samverkan, ökat självförtroende, våld och segregation. Denna form av ritual kostar både tid och arbete, och detta både ute på fältet och vid centrala myndigheter.

Min fråga är:

Är finansministern beredd att utreda möjligheterna att överföra stora delar av projektanslagen till den ordinarie medelsfördelningen?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 1997-11-03 Anmäld: 1997-11-10 Besvarad: 1997-11-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga