programmet på Stockholm International Forum

Skriftlig fråga 2003/04:589 av Fridolin, Gustav (mp)

Fridolin, Gustav (mp)

den 21 januari

Fråga 2003/04:589

av Gustav Fridolin (mp) till statsrådet Pär Nuder om programmet på Stockholm International Forum

Den israeliska ambassadören i Sverige, Zvi Mazel, saboterade den 16 januari ett konstverk på Historiska museet. Mazels tilltag har av regeringen bedömts som "oacceptabelt", vilket måste bedömas vara i snällaste laget när en utländsk makt söker sabotera en installation på en självständig svensk myndighet. Bakgrunden till tilltaget, som också berömts och sanktionerats av den israeliska regeringen, sägs vara två saker. Dels menar Mazel att installationen är antisemitisk. Regeringen borde med kraft reagera mot viljan att fästa en sådan etikett på varje försök att problematisera delar av konflikten i Mellanöstern för att nå intellektuell förståelse och förebygga vedervärdiga terrorattacker och massmord, då den typen av argumentation riskerar öka den verkliga antisemitismen samtidigt som den undergräver möjligheterna att förebygga massmord. Det andra skälet till Mazels tilltag sägs i israelisk press vara att Israel blivit lovade att "Mellanösternfrågan" ska hållas utanför konferensen Stockholm International Forum, som utställningen på Historiska museet är en del av. Konferensens syfte är att förebygga framtida folkmord och massmord, och det ter sig därför mycket märkligt om Sverige lovat att konflikten mellan Israel och Palestina ska hållas utanför en sådan konferens. Det ger i och för sig en förklaring bakom varför inte representanter för palestinierna är inbjudna till konferensen.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga samordningsministern vilka löften Sverige givit Israel inför Stockholm International Forum.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2004-01-22 Anmäld: 2004-01-22 Svar anmält: 2004-01-28 Besvarad: 2004-01-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2004-01-28)