Produktionsincitament för film

Skriftlig fråga 2019/20:140 av Jonas Andersson i Linköping (SD)

Jonas Andersson i Linköping (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

I samband med att regeringens budgetproposition för 2020 överlämnades till riksdagen onsdagen den 18 september framgick det att regeringen inte kommer att föreslå ett införande av produktionsincitament för film via budgetpropositionen.

Det har snart gått hela två år sedan december 2017, då Tillväxtverket och Svenska Filminstitutet presenterade sin rapport som berör införandet av produktionsincitament för film i Sverige. Under 2019 har kultur- och demokratiministern i sin tur upprepade gånger uttalat sig medialt om just behovet av dessa produktionsincitament. Ministern har även i svaret på en skriftlig fråga från undertecknad från riksmötet 2018/19 konstaterat att eftersom frågan om produktionsincitament påverkar statsbudgeten hanteras den inom ramen för regeringens arbete med budgetpropositionen.

Mot bakgrund av ovanstående har sannolikt många, inklusive aktörer i filmbranschen och politiska partier i riksdagen, förväntat sig att förslag om produktionsincitament skulle vara en del av budgetpropositionen.

Jag vill därför fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilka är skälen till att förslag om produktionsincitament för film inte återfinns i regeringens budgetproposition för 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-10-09 Överlämnad: 2019-10-10 Anmäld: 2019-10-11 Svarsdatum: 2019-10-16 Sista svarsdatum: 2019-10-16
Svar på skriftlig fråga