Produktion av soja

Skriftlig fråga 2009/10:601 av Persson, Margareta (s)

Persson, Margareta (s)

den 4 mars

Fråga

2009/10:601 Produktion av soja

av Margareta Persson (s)

till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c)

Svenska foderimportörer köper soja från Brasilien som produceras med hjälp av farliga bekämpningsmedel. I Brasilien är det vanligt att farliga bekämpningsmedel som parakvat, endosulfan, metamidofos, acefat och lactofen används ute på sojafälten. Dessa bekämpningsmedel är skadliga för människor och djurliv, vilket har medfört att de har förbjudits i Sverige sedan lång tid tillbaka. Trots detta fortsätter de att användas i andra länder som exempelvis Brasilien, vilket medför svåra skador och även dödsfall.

Vilka initiativ avser jordbruksministern att ta för att förhindra import av grödor som produceras med farliga bekämpningsmedel?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2010-03-04 Anmäld: 2010-03-04 Besvarad: 2010-03-10 Svar anmält: 2010-03-10

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-03-10)