producentansvaret

Skriftlig fråga 1999/2000:244 av Johansson, Anita (s)

Johansson, Anita (s)

den 19 november

Fråga 1999/2000:244

av Anita Johansson (s) till miljöminister Kjell Larsson om producentansvaret

Sedan den 1 januari 1998 måste biltillverkare och generalagenter avsätta pengar för bilens återvinning när den skrotas. Kostnaden för detta läggs på bilens pris och betalas alltså av konsumenten. Trots detta måste den som registrerar in en bil betala in 700 kr till skrotningsfonden, vilket också får betalas av den som köper bilen. Vid årsskiftet fanns det närmare 800 miljoner kronor i den fonden. Det finns långt framskridna planer inom EU att från år 2006 låta producentansvaret för bilar gälla alla bilar, alltså även de som sålts före 1998. Även i äldre bilar finns det mycket material som kan återvinnas. Bilindustrin räknar med att det kostar 1 300 kr att återvinna 95 % av bilen (vilket är kravet på bilar tillverkade efter år 2006). Men skrotningsfonden är baserad på att det kostar 500 kr att skrota bilen, inte återvinna den. Det är därför tveksamt om skrotningsfonden har de resurser som krävs. Möjligen kanske det kan gå att finna andra vägar för producentansvaret.

Med anledning av detta vill jag fråga miljöministern följande:

Vad avser ministern göra för att garantera att inte konsumenten kommer att drabbas om medel saknas för skrotning och återvinning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1999-11-19 Anmäld: 1999-11-23 Besvarad: 1999-11-25
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 1999-11-25)