Producentansvar

Skriftlig fråga 2005/06:1452 av Saarinen, Ingegerd (mp)

Saarinen, Ingegerd (mp)

den 21 april

Fråga 2005/06:1452 av Ingegerd Saarinen (mp) till statsrådet Lena Sommestad (s)

Producentansvar

Det så kallade WEEE-direktivet, som beslutades i januari 2003 (Directive 2002/96/EC), grundar sig på principerna för ett individuellt producentansvar. Därmed skulle producenterna få ett incitament att ta fram miljömässigt bättre produkter som är enklare att återvinna. En viktig del av direktivet är kravet på en ekonomisk garanti som säkerställer återvinningen av de produkter som sätts på marknaden oavsett om den ursprungliga producenten finns kvar på marknaden eller ej när produkten har tjänat ut. Garantin ska säkerställas då produkterna sätts på marknaden och ska fungera den dagen produkten har tjänat ut och ska återvinnas. Enligt WEEE-direktivet skulle lagstiftning vara på plats i varje medlemsland senast den 13 augusti 2004 för att gälla från och med den 13 augusti 2005.

Den svenska förordningen gäller från och med den 13 augusti 2005 men förutsätter att Naturvårdsverket fastställer ett regelverk för hur återvinningen redan i förväg ska säkerställas genom en ekonomisk garanti. Något sådant regelverk är ännu inte på plats, vilket innebär att systemet inte kan fungera som det är tänkt.

På vilket sätt ämnar statsrådet agera för att Naturvårdsverket snarast ska få riktlinjer och regelverk på plats och därigenom säkerställa kravet på ekonomiska garantier i enlighet med det individuella producentansvaret i EU:s WEEE-direktiv?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2006-04-21 Anmäld: 2006-04-21 Besvarad: 2006-04-26 Svar anmält: 2006-04-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2006-04-26)