Problem med webbtjänsten Jobskills

Skriftlig fråga 2018/19:908 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)

 

Arbetsförmedlingens webbtjänst Jobskills sjösattes 2017 med ambitionen att kartlägga och validera nyanländas kompetenser. 125 miljoner kronor har myndigheten investerat de senaste åren för att utveckla tjänsten.

Implementeringsproblem har varit tydliga från start. Redan våren 2018 fick Jobskills tillfälligt stängas ned på grund av otydliga sekretessregler, och nu visar det sig att myndigheten inte kan redovisa vare sig antal användare eller hur många som fått arbete genom tjänsten.

Jobskills är endast ett i raden av it-tekniska problem och felprioriteringar på Arbetsförmedlingen.

Mot denna bakgrund vill jag ställa följande fråga till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

 

Vad gör ministern för att åtgärda problemen med Jobskills?

 

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-21 Överlämnad: 2019-08-21 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-04 Sista svarsdatum: 2019-09-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga