Problem med striktare praxis för arbetstillstånd

Skriftlig fråga 2016/17:71 av Johanna Jönsson (C)

Johanna Jönsson (C)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den senaste tiden har många fall av arbetskraftsinvandrare som utvisats på grund av mycket små missar uppmärksammats i medierna och den offentliga debatten. I och med nya avgöranden från Migrationsöverdomstolen (främst MIG 2015:11 och MIG 2015:20) har den praxis som gäller för arbetstillstånd kraftigt skärpts. Det innebär att tusentals personer som nu ansöker om för­läng­ning av sina tillstånd granskas på ett nytt sätt och riskerar utvisning baserat på flera år gamla misstag.

Det som anges i lagen är att arbetstillstånd får ges till en utlänning som erbjudits en anställning, om anställningen gör det möjligt för honom eller henne att försörja sig. Utöver försörjningskravet ska lönen, försäkringsskyddet och övriga anställningsvillkor inte vara sämre än de villkor som följer av svenska kollektivavtal eller praxis inom yrket eller branschen. Det här har sedan utvecklats till att innebära att en person för varje enskild månad måste kunna visa att man tjänat minst 13 000 kronor och haft exakt det försäkringsskydd och övriga ersättningar (som pensionsavsättningar, semesterersättning och annat) som just det aktuella kollektivavtalet stipulerar just då.

Det här innebär att en person som fått sin semesterersättning utbetald i klump i stället för uppdelad kan utvisas. Det innebär att den vars arbetsgivare missat att kravet på pensions­avsätt­ningar i kollektivavtalet höjts med någon procent kan utvisas, oavsett hur mycket personen tjänar i övrigt. Det innebär att den som arbetar mycket en månad och något mindre en annan månad kan utvisas, även om den genomsnittliga månadslönen för året med råge överstiger 13 000 kronor. Det innebär att den som jobbar som schack­instruktör hos en ideell förening måste ha en arbetsskadeförsäkring, trots att ingen av de andra instruktörerna behöver en sådan. Och så vidare.

Detta gäller oberoende av om personen i fråga och nuvarande arbetsgivare skött sig exemplariskt i flera år. Ett gammalt misstag från en tidigare arbetsgivare är tillräckligt för utvisning. Någon möjlighet för rättelse finns inte, vare sig för arbetsgivare eller arbetstagare. Det spelar heller ingen som helst roll att personen kanske bott här i många, många år.

Jag har mött flera av dessa personer. Många har kommit hit som studenter, fått jobb här, bildat familj, köpt lägenheter och talar flytande svenska. Först när de ansökt om permanent uppehållstillstånd så har det framkommit att de inte längre får vara kvar i landet. Ofta på grund av misstag som ägt rum för länge sedan.

Regler ska följas. Men i de här fallen tillåts en rigid tolkning av reglerna gå ut över hederliga arbetares intressen. I grunden handlar det om människor som sköter sig, betalar skatt och bara försöker leva sina liv. Många gånger fyller de dessutom viktiga luckor på en arbetsmarknad med enorm kompetensbrist inom allt fler yrken. Det är också olyckligt att små missar av arbetsgivare, eller till och med en tidigare arbetsgivare, ska drabba arbetstagaren fullt ut.

Mot bakgrund av den skärpta praxisen och de utvisningar som borde vara helt onödiga är min fråga till justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern och regeringen att vidta för att arbetskraftsinvandrare inte ska behöva utvisas efter små misstag från arbetsgivaren?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Överlämnad: 2016-10-05 Anmäld: 2016-10-11 Svarsdatum: 2016-10-12 Sista svarsdatum: 2016-10-12

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga