Privatkopieringsersättningen

Skriftlig fråga 2018/19:922 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Den tekniska utvecklingen har lett till att den legala privatkopieringen minskat i betydelse. Tiden när video- och kassettbandspelare i stor utsträckning användes för att kopiera film eller musik och spela in tv-program och radioutsändningar ligger bakom oss. Kopplingen mellan sådana tekniska medier som omfattas av privatkopieringsersättning och en uppenbar avsikt att använda mediet för privatkopiering har också blivit alltmer långsökt. Få som köper ett usb-minne eller digitalt minneskort torde i praktiken göra det med avsikt att spela in tv-program eller musikstycken.

I maj 2018 beslutade riksdagen om ett tillkännagivande till regeringen om en översyn av systemet för privatkopieringsersättning. ”Utskottet anser att den tekniska utvecklingen har ändrat förutsättningarna för det nuvarande ersättningssystemet och att det är osäkert och otydligt. Regeringen bör därför tillsätta en utredning, där möjligheten att införa ett system där staten har ansvaret ska övervägas.”

Regeringen har däremot ännu inte återkommit till riksdagen i frågan. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att den översyn av privatkopieringsersättningen som riksdagen efterlyst från regeringen ska bli verklighet?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga