Privatiseringar till underpris

Skriftlig fråga 2007/08:1247 av Pärssinen, Raimo (s)

Pärssinen, Raimo (s)

den 22 maj

Fråga

2007/08:1247 Privatiseringar till underpris

av Raimo Pärssinen (s)

till statsrådet Mats Odell (kd)

En affärstidning har tagit upp de olagliga privatiseringarna som sker runt om i landets kommuner och landsting där borgerliga kommunledningar säljer tillgångar till underpris. Det pågår uppenbarligen en huggsexa på kommunal egendom på skattebetalarnas bekostnad.

Statskontoret har i en av regeringen beställd utredning om prissättning slagit fast att kommunallagen och EU:s regler om konkurrens och statsstöd i princip förbjuder försäljning av offentliga tillgångar till underpris. Vad som är ett rimligt pris ska slås fast genom en oberoende värdering och/eller ett anbudsförfarande.

Avser statsrådet att vidta åtgärder för att stoppa privatiseringar till underpris?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-22 Anmäld: 2008-05-22 Besvarad: 2008-05-28 Svar anmält: 2008-06-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-28)