Privatägda äldreboenden

Skriftlig fråga 2006/07:1385 av Axelsson, Christina (s)

Axelsson, Christina (s)

den 15 juni

Fråga

2006/07:1385 Privatägda äldreboenden

av Christina Axelsson (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

Sverige står inför en demografisk förändring med allt fler äldre och i många kommuner kommer det att finnas stort behov av fler platser på äldreboende. Det brukliga sättet är att kommunen uppför äldreboendet för att sedan antingen driva äldreboendet i egen regi eller lägga ut driften på entreprenad. Då säkerställs att kommunens invånare som är äldre är de som först kommer i fråga när det gäller boende på kommunens äldreboenden. Det ger även möjlighet till inflytande och insyn i verksamheten för alla kommunens invånare. I Tyresö kommun har man dock valt en helt annan modell vid byggande av ett äldreboende. I stället för att kommunen bygger och äger platserna på äldreboendet har kommunen valt att låta ett privat vårdföretag uppföra och driva äldreboendet. Kommunen kan på så sätt slippa ta stora lån och behöver endast betala för platserna som de är i behov av. Det kan låta som en förträfflig lösning att kommunerna överlåter det ekonomiska ansvaret för uppförandet av äldreboendet på ett privat företag, dock finns det stora risker att kommunerna därmed hamnar i beroendeställning gentemot de privata aktörerna som äger äldreboendet. De första tio åren är kommunen garanterad ett antal platser med en offert på ett antal år till, men efter det kommer kommuner att ställas mot varandra och den kommun som är villig att betala mest är den som får tillgång till äldreboendeplatserna. Vidare innebär denna modell att insynen över verksamheten och möjligheten att i slutändan säga upp ett avtal med en vårdgivare inte existerar.

Min fråga till socialministern är därmed:

Hur ser ministern på att kommuner överlåter både byggande och drift på privata vårdgivare och delar han min oro för att kommunen kan hamna i beroendeställning gentemot de privata aktörerna?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-06-15 Anmäld: 2007-06-15 Besvarad: 2007-06-20 Svar anmält: 2007-06-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-06-20)