privata vårdgivare

Skriftlig fråga 1997/98:923 av Berggren, Inga (m)

Berggren, Inga (m)
Fråga 1997/98:923 av Inga Berggren (m) till socialministern om privata vårdgivare

Upprepade gånger på senaste tiden har jag fått information om att landsting runt om i Sverige vägrat förlänga avtal med existerande privata vårdgivare - vårdcentraler eller sjukgymnastkliniker. Detta dock inte på grund av bristande patientunderlag.

Landstingens monopol att bedriva sjukvård framstår här mycket tydligt. Medborgarna kan i alltför liten utsträckning välja alternativ i vården. Bristen på reell konkurrens är uppenbar både beträffande kvalitet och kostnader.

Nu gällande inriktning och regler är fastställda av socialdemokraterna. Om en privat vårdgivare exempelvis slutar sin verksamhet eller tillfälligt upphör med den får någon annan inte träda in utan att landstingen godkänner detta. Landstingen har alltså någon sorts tolkningsföreträde om vad patienterna efterfrågar. Nyetablering är inte att tänka på!

Emellertid finns patienter som behöver vård eller sjukgymnastik. Inte minst långa köer vittnar om detta. Kostnaderna finns kvar och patienterna får vänta och lida. Statsrådet har i olika sammanhang uttalat sin positiva syn på privata vårdgivare som ett komplement.

Avser statsrådet vidta åtgärder som att öka möjligheten för privata vårdgivare att bedriva sitt arbete och därmed medverka till att förkorta vårdköerna?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-07-08 Anmäld: 1998-07-13 Besvarad: 1998-08-06
Svar på skriftlig fråga