Privat ägande av svenska skolor

Skriftlig fråga 2009/10:757 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 26 april

Fråga

2009/10:757 Privat ägande av svenska skolor

av Ameer Sachet (s)

till utbildningsminister Jan Björklund (fp)

Academedia säger sig vara Sveriges största utbildningsföretag. Det har 45 000 elever och deltagare, över 100 skolor och 2 500 medarbetare. Företaget är verksamt i hela utbildningskedjan; förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Verksamhet drivs av självständiga skolor och företag, bland dem Vittra, NTI, Rytmus, IT-gymnasiet, Ljud & Bildskolan och Mikael Elias teoretiska gymnasium. Academedia är noterat på Stockholmsbörsens Small Cap-lista.

Academedias preliminära resultat för första kvartalet är att rörelseresultatet ökade till 71,3 miljoner kronor jämfört med 43,9 miljoner kronor ett år tidigare och omsättningen steg till 606,4 miljoner kronor jämfört med 520,9 miljoner kronor. Providence Education, som kontrolleras av Providence Equity Partners, har nyligen lämnat ett kontantbud på 170 kronor per aktie i Academedia. Ägare till aktier motsvarande ca 17,4 procent av aktierna och rösterna i Academedia har förbundit sig att acceptera erbjudandet, skriver Providence Education i ett pressmeddelande. Budet löper till den 19 maj.

Providence Equity Partners är ett internationellt riskkapitalbolag grundat och kontrollerat från Providence, USA. Riskkapitalister tjänar pengar genom att investera pengar i behövande bolag och oftast räknar de med att göra stora vinster.

Har utbildningsministern – till grund för sitt agerande – underlag med fakta och omständigheter som talar för att det är bra att riskkapitalister äger svenska skolor och gör vinster på verksamheten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-26 Anmäld: 2010-04-27 Besvarad: 2010-05-05 Svar anmält: 2010-05-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-05-05)