Priset Världens barn

Skriftlig fråga 2006/07:1580 av Härstedt, Kent (s)

Härstedt, Kent (s)

den 24 augusti

Fråga

2006/07:1580 Priset Världens barn

av Kent Härstedt (s)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

Tolv miljoner elever i 25 000 skolor i hela världen har i år fått lära sig om barnets rättigheter, demokrati och globalt kompisskap genom världens barns pris – The Worlds Childrens Prize for the Rights of the Child. WCPRC är nu världens största årliga satsning på rättighetsutbildning och barns eget gränslösa engagemang för sina och andras livssituation. Barnen delar ut världens mest respekterade priser för enastående insatser för barns rätt. I år lärde sig mer än 5,2 miljoner elever att delta i riktiga och hemliga val, även i länder som Vietnam och Zimbabwe.

Unga kan arbeta med WCPRC med hjälp av tidningen Globen och Childrensworld.org. Där möter de priskandidaterna och kompisar i andra världsdelar. Både tidningen och webbsidan görs på åtta språk. Antalet besökare på priswebben ökade i juli i år till över 730 000, vilket är en ökning med över 2 000 procent på ett år. Uppmärksamheten och uppskattningen växer lavinartat. Nelson Mandela, drottning Silvia och Östtimors president José Ramos Horta är några av arbetets beskyddare. Intresset från myndigheter, företag, föreningar och medier växer. Samtidigt har hela idén och framgången blivit verklighet genom en ideell svensk förening och över ett årtionde av svensk biståndsfinansiering. Kostnaden per utbildad elev är nu låg, men de fattigaste skolorna som bäst behöver material kan inte betala. Trots en fantastisk framgång är framtiden för idén osäker, då man inte fått besked om fortsatt grundfinansiering ur svenskt bistånd. Fortsatt stöd från Sveriges regering är i sin tur en förutsättning för att andra regeringar, företag och enskilda ska ställa upp.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att säkra prisets fortsatta verksamhet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-08-24 Anmäld: 2007-08-30 Besvarad: 2007-09-07 Svar anmält: 2007-09-13
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-09-07)