Priserna på bensin och diesel

Skriftlig fråga 2021/22:129 av Cassandra Sundin (SD)

Cassandra Sundin (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Återigen har priserna på bensin och diesel höjts, där priset på diesel nu är bland de högsta i världen. Enligt Global Petrol Prices har Sverige i dag det dyraste dieselpriset i Europa och det näst dyraste i världen.

Många på landsbygden är i dag helt beroende av bil, och den är således en förutsättning för att hela Sverige ska kunna leva. Flera är anledningarna till de höga priserna, däribland höga skatter. Från regeringens håll har man försvarat höjningarna med att uppsatta klimatomställningsmål kräver så. Det resulterar i att de som bor, och tillika verkar på landsbygden och därmed bidrar till att hela Sverige ska leva, då själva får betala för regeringens visioner.

Kollektivtrafiken är ofta kraftigt begränsad eller obefintlig utanför städerna. Oavsett pris på drivmedel kvarstår därmed behovet av bil, och därför är det oklart hur regeringen tänkt att en sämre ekonomi för de som lever på landsbygden ska rädda klimatet globalt. Dyra elbilar är för de allra flesta inte en lösning då en medelinkomst sällan täcker en sådan utgift. Elbil fungerar inte heller alltid praktiskt då exempelvis utbudet av laddstationer är begränsat. Höga bränslepriser minskar sannolikt inte utsläppen i någon större utsträckning, däremot ökar klassklyftorna.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Avser regeringen att vidta några åtgärder gällande de höga priserna på bensin och diesel för att en levande landsbygd fortsatt ska vara möjlig?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-10-12 Överlämnad: 2021-10-12 Anmäld: 2021-10-13 Svarsdatum: 2021-10-20 Sista svarsdatum: 2021-10-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga