Prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet inom Polisen

Skriftlig fråga 2017/18:631 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Nyligen besökte jag polisen i Sundsvall. Det är uppenbart att myndigheten är underbemannad och har tappat stora resurser, både utredare och, inte minst, poliser. Det största tappet har skett inom yttre tjänst, det vill säga den viktiga funktionen att arbeta synligt ute med ingripande verksamhet och inte minst det brottsförebyggande arbetet. Det brottsförebyggande arbetet hinner polisen inte med, och detta förs fram i princip på varenda polisstation som jag besöker i uppdraget. Detta är mycket oroande, och det krävs åtgärder för att återupprätta det brottsförebyggande arbetet inom svensk polis i hela landet, oavsett om det gäller Sundsvall, Västerås eller en kommun som har särskilt utsatta områden.

Det brottsförebyggande arbetet, som innebär närvaro ute i centrala delar, närvaro i stadsdelar, besök på skolor och på fritidsgårdar etcetera, är oerhört viktigt. Flera betonar hur viktigt det är för att stoppa rekryteringen av unga till kriminella miljöer men också för att hindra Sverige från att få ytterligare utsatta områden där samhället riskerar tappa mark.

Mot bakgrund av att vi nu sedan 2015 har allt färre poliser och allt färre i yttre tjänst vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder kommer ministern att vidta för att det brottsförebyggande arbetet i yttre tjänst ska kunna återupprättas?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-01-23 Överlämnad: 2018-01-23 Anmäld: 2018-01-24 Svarsdatum: 2018-01-31 Sista svarsdatum: 2018-01-31
Svar på skriftlig fråga