Prioriterade områden för svenskt bistånd

Skriftlig fråga 2006/07:940 av Ohlsson, Birgitta (fp)

Ohlsson, Birgitta (fp)

den 29 mars

Fråga

2006/07:940 Prioriterade områden för svenskt bistånd

av Birgitta Ohlsson (fp)

till statsrådet Gunilla Carlsson (m)

EU är världens största biståndsgivare. Den mänskliga nöd och den politiska ofrihet som biståndet bidrar till att lindra är likväl så oproportionerligt stor att effektiviteten i biståndet ständigt måste bli bättre.

EU-kommissionen har föreslagit att varje medlemsland väljer ut två sak- eller fackområden, som de är särskilt väl skickade att koncentrera sitt bistånd inom. Därmed så skulle medlemsländer kunna välja att delegera ansvaret för hjälpinsatser inom ett sådant område till det medlemsland som specialiserat sig därpå.

Vilka åtgärder ämnar statsrådet vidta för att Sverige ska identifiera två områden inom vilka vi skulle kunna koncentrera vår biståndskompetens och erbjuda andra EU-medlemmar vårt stöd?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-29 Anmäld: 2007-03-29 Besvarad: 2007-04-03 Svar anmält: 2007-04-04
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-04-03)