Principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur

Skriftlig fråga 2022/23:347 av Kristoffer Lindberg (S)

Kristoffer Lindberg (S)

till Kulturminister Parisa Liljestrand (M)

 

Principen om armlängds avstånd mellan politik och kulturen har under lång tid varit den rådande, och detta har burits upp av en bred politisk enighet i Sverige. Men diskussionen om armlängds avstånd har under de senaste veckorna tagit en motsatt vändning.

Vi har de senaste veckorna kunnat ta del av medierapporteringen om Länsmuseet i Gävleborg där Sverigedemokraterna efter årsskiftet tillförskansat sig ordförandeposten. I anslutning till detta har principen om armlängds avstånd mellan politik och kultur aktualiserats.

Bakgrunden till detta är att Gävleborg är den enda regionen i Sverige där Sverigedemokraterna sitter i regionledningen, och partiet har givits stor makt över länets kulturinstitutioner, bland annat över Länsmuseet Gävleborg där den nye sverigedemokratiske ordföranden gjort uttalanden om att han som ny ordförande tänker styra över innehållet i museets utställningar. Att det är hans uppgift som politiskt tillsatt ordförande för museet att ha åsikter om museets verksamhet.

Detta väcker frågor såväl hos anställda på museet som hos allmänheten om Sverigedemokraterna planerar att ge sig på och förhindra museets fria, kulturella arbete och innehåll. Detta innebär en inskränkning av den konstnärliga friheten.

Principen om armlängds avstånd innebär att avgörandet av vilken konst som visas i ett museum är ett avgörande som fattas av professionen. Dessa konstnärliga överväganden kan inte avgöras av ett länsmuseums politiskt tillsatta styrelse. Politikens uppgift är att sätta resurser och övergripande mål, och inte att lägga sig i de enskilda konstverken, den konstnärliga friheten, den fria konsten och det oberoende skapandet.

Kultur som är fri möjliggör möten och låter olika erfarenheter och åsikter komma till uttryck. Den är en avgörande faktor för en välfungerande demokratin, i motsats till om kulturen används till att reproducera det som överensstämmer med politikers egna ideologiska övertygelser.

Kulturen ska tillåtas vara ifrågasättande och aldrig en pålitlig bundsförvant till den rådande makten i samhället.

Den aktuelle ordföranden för Länsmuseet Gävleborg är även ledamot av Sveriges riksdag och en del av det regeringsunderlag som möjliggjort för denna regering att tillträda. Regeringen har förhandlat fram sin politik tillsammans med ledamotens parti, Sverigedemokraterna.

Detta väcker frågor om huruvida regeringen delar sitt samarbetspartis syn på principen om armlängds avstånd.

Med anledning av detta vill jag fråga kulturminister Parisa Liljestrand:


Vilka åtgärder ämnar ministern vidta för att säkra principen om armlängds avstånd och värna kulturens frihet från politiskt inflytande och styrning?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2023-02-14 Överlämnad: 2023-02-15 Anmäld: 2023-02-16 Svarsdatum: 2023-02-22 Sista svarsdatum: 2023-02-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga