Primärvården

Skriftlig fråga 2018/19:242 av Camilla Waltersson Grönvall (M)

Camilla Waltersson Grönvall (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Bland januariöverenskommelsens 73 punkter finns en punkt som rör primärvården specifikt. Följande går att utläsa:

En primärvårdsreform införs. Rätten till en fast läkarkontakt säkras. Det ska bli attraktivt för läkare att arbeta i primärvården och därigenom öka tillgänglighet och valfrihet. Det ska bli enklare att bedriva vård på landsbygden (Ett större arbete genomförs av Socialdepartementet utifrån vad som redan utretts och vad som kräver ytterligare utredningar. Syftet är att alla reformer ska vara genomförda under mandatperioden).

Med anledning av ovanstående vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att denna punkt i januariöverenskommelsen ska kunna bli verklighet?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-02-15 Överlämnad: 2019-02-15 Anmäld: 2019-02-26 Svarsdatum: 2019-02-27 Sista svarsdatum: 2019-02-27
Svar på skriftlig fråga