Primärvården och läkarbrist

Skriftlig fråga 2007/08:1215 av Sachet, Ameer (s)

Sachet, Ameer (s)

den 15 maj

Fråga

2007/08:1215 Primärvården och läkarbrist

av Ameer Sachet (s)

till socialminister Göran Hägglund (kd)

I dag är över 70 läkartjänster vakanta inom primärvården i Örebro läns landsting och bristen på läkare har gjort att vårdcentralerna förra året inte lyckades göra av med de pengar som de hade budget för. Karla vårdcentral i min egen närhet tvingas stänga under sommaren då det fattas doktorer. Hittills har Karlas bemanning varit hyfsad med tre doktorer på de sex tjänsterna men under våren försämrades läget drastiskt. Kvar blir totalt 40 procent av en enda läkartjänst.

Planen att locka nya läkare till Örebro läns landsting genom att låta några vårdcentraler drivas i privat regi blev inte vad man tänkt, har primärvårdschefen i landstinget konstaterat. Han menar att det blev ett nollsummespel och säger att det i dag finns en besvikelse över att vårdcentralerna till stor del bemannas med läkare från andra vårdcentraler. Fritt vårdval innebär att varje patient för med sig en summa pengar till den vårdcentral som patienten själv väljer. Detta utgör inte någon lösning för Örebros del. Det behövs i stället fler läkare och för att åstadkomma detta behövs fler läkarutbildningar och ett utökat antal utbildningsplatser på läkarutbildningarna. Andra lösningsmöjligheter är att locka fler utländska läkare hit, validering och utbildnings- eller praktikkomplettering för invandrare med läkarutbildning samt att annan sjukvårdspersonal kan göra arbetsuppgifter som inte nödvändigtvis behöver utföras av läkare.

Vad avser statsrådet att göra för att öka antalet läkare i Sverige och trygga läkarförsörjningen inom primärvården?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-05-15 Anmäld: 2008-05-15 Besvarad: 2008-05-21 Svar anmält: 2008-05-21
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-05-21)