PrevenTell

Skriftlig fråga 2013/14:529 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 26 mars

Fråga

2013/14:529 PrevenTell

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Sedan två år tillbaka finns en nationell hjälptelefon, PrevenTell, för personer som exempelvis lockas av att ha sex med barn. Verksamheten är unik på många sätt, och en utvärdering efter två år visar att ett hundratal personer som dras sexuellt till barn har tagit kontakt med den nationella hjälptelefonen.

För många personer som dras sexuellt till barn är det mycket svårt att våga söka hjälp i den öppna sjukvården. Här har PrevenTell gjort skillnad och visat att det går att nå potentiella pedofiler och genom detta kunna ge stöd och behandling. Det är en nationell satsning som med stor sannolikhet bidragit till minskat lidande.

Den nationella hjälptelefonen har finansiering fram till årsskiftet och hotas sedan av nedläggning. I stället för nedläggning tycker jag det är viktigt att ta nästa steg: att göra hjälptelefonen än mer känd och samtidigt nationellt sprida kunskapen och erfarenheterna man under dessa år byggt upp.

Fråga:

Vilka initiativ är socialministern beredd att ta med anledning av nedläggningshotet mot PrevenTell?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-03-26 Anmäld: 2014-03-26 Besvarad: 2014-04-04 Svar anmält: 2014-04-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-04-04)