Presstöd till kulturtidskrifter

Skriftlig fråga 2009/10:156 av Hagberg, Christin (s)

Hagberg, Christin (s)

den 5 november

Fråga

2009/10:156 Presstöd till kulturtidskrifter

av Christin Hagberg (s)

till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Den gällande beskrivningen över vad en kulturtidskrift är lyder en tidskrift som med sitt huvudsakliga innehåll vänder sig till en allmän publik med samhällsinformation eller med ekonomisk, social eller kulturell debatt eller som huvudsakligen ger utrymme för analys och presentation inom de skilda konstarternas områden. Mindre tidskrifter som fördjupar sig i alla dessa ämnen är i behov av statligt stöd för att kunna existera. Nu riskerar hälften av landets kulturtidskrifter att drabbas av indragningar av presstödet, eftersom regeringen i sin kulturproposition smalnar av det nu breda kulturtidskriftsbegreppet och i framtiden bara vill stödja skrifter med kulturell debatt samt analys och presentation inom de skilda konstarternas område. Förslaget är inte bara ett rejält hot mot många av de tidskrifter som i dag får kulturtidskriftsstöd utan även ett hot mot en viktig del av det offentliga samtalet. Sverige behöver tidskrifter som sysslar med en djupare bevakning av angelägna samhällsfrågor. Kulturrådet och andra bedömare kommer dessutom att få många svåra gränsdragningsproblem om förändringen genomförs.

Den högerextremistiska och främlings- och invandrarfientliga tidskriften Nationell Idag, en propagandapublikation utgiven av Nationaldemokraterna, kan inom kort erhålla två miljoner kronor i presstöd. Regeringen drar således in bidrag till demokratiska, antirasistiska och internationella tidskrifter samtidigt som man ger bidrag till en antidemokratisk och främlingsfientlig publikation. Det är orimligt och direkt stötande.

Min fråga till kulturministern är därför:

Vilka slag av kulturtidskrifter är det som – enligt kulturministerns avsikter – framdeles kommer att ha möjlighet att erhålla presstöd?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2009-11-05 Anmäld: 2009-11-05 Besvarad: 2009-11-11 Svar anmält: 2009-11-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-11-11)