Pressfrihet under tystnad

Skriftlig fråga 2014/15:503 av Margareta Cederfelt (M)

Margareta Cederfelt (M)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Den 3 maj var det den internationella pressfrihetsdagen. Tyvärr är pressfriheten fortfarande hotad på många platser i världen.

I Egypten råder en svår situation för pressfriheten. The Arab Media Freedom Monitor pekar på att egyptiska journalister jagas, fängslas samt dödas utan att förövarna ställs inför rätta.

I dag sitter 109 journalister i olaglig arrest under mycket svåra förhållanden i egyptiska fängelser. Av dessa är 15 journalister dömda till livstids fängelse och en är dömd till döden genom hängning.

15 tv-kanaler har stängts och program har stoppats på oklara grunder. 1 300 övergrepp mot journalister finns dokumenterade.

Ett fåtal journalister har nyligen släppts fria efter över ett års fängslande utan rättegång. Ett fåtal journalister har fått tillstånd till överprövning av sina domar. Den positiva utveckling som tidigare har kunnat noteras av pressfriheten i Egypten anses numera som bruten.

 

Med hänvisning till ovanstående vill jag fråga utrikesministern ifall hon är beredd, och om ja på vilket sätt, att stödja en utveckling för ökad pressfrihet i Egypten och ett frisläppande av de fängslade journalisterna.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2015-05-07 Överlämnad: 2015-05-07 Anmäld: 2015-05-08 Svarsdatum: 2015-05-20 Sista svarsdatum: 2015-05-20
Svar på skriftlig fråga