Pressetiska övertramp

Skriftlig fråga 2017/18:1422 av Markus Wiechel (SD)

Markus Wiechel (SD)

till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

 

Metoo-debatten i höstas mynnade ut i en diskussion kring olika former av kränkningar i samhället. Debatten lyfte dock även upp en annan dimension av ett fenomen som länge varit närvarande, om än kanske inte i samma omfattning som förut, nämligen pressetik.

Flertalet personer, inte minst välkända profiler, som hängts ut som förövare menade att de var oskyldigt anklagade och att de tvingats utstå ett drev som de omöjligen kunde försvara sig emot. Diskussionen kring detta har de senaste dagarna aktualiserats igen efter att programmet Uppdrag granskning gått igenom fallet rörande en tidigare medarbetare på Aftonbladet som anklagats för sexuella övergrepp.

Denna debatt är väl värd att lyfta upp. Den 17 mars 2018 tog en person livet av sig, till synes som följd av det mediedrev han varit med om i samband med metoo-debatten. Exakt vad som har hänt i detta fall lär vi aldrig få veta, men oavsett vad som skett så slutade det med ett mycket drastiskt beslut som tyder på vilket ansvar medierna har för hur de rapporterar. Det finns även liknande berättelser, och även i de fall då det inte slutar med ett lika fruktansvärt öde som drabbade denne person kan uthängda personers liv förstöras fullständigt som följd av offentliga uthängningar.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke:

Avser ministern att vidta åtgärder för att stärka skyddet mot pressetiska övertramp för att förhindra framtida tragedier, eller anser ministern att det fungerar bra i dag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-06-01 Överlämnad: 2018-06-04 Anmäld: 2018-06-05 Svarsdatum: 2018-06-13 Sista svarsdatum: 2018-06-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga