Preskriptionstiden för ny asylansökan

Skriftlig fråga 2016/17:143 av Johan Forssell (M)

Johan Forssell (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Sverige har tagit och tar ett stort ansvar för människor på flykt. Sverige har på två år tagit emot 240 000 asylsökande. Förra året sökte hela 163 000 människor asyl i Sverige. Det är det högsta antalet asylsökande ställt mot invånarantal som ett OECD-land någonsin har tagit emot under ett enstaka år.

Sverige behöver en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Sverige ska vara ett land som bidrar till att människor ges skydd. Om man inte har skyddsskäl ska man återvända. Det måste vara skillnad mellan ett ja och ett nej. Migrationsverket beräknar att så många som 46 000 personer fram till 2020 kommer att avvika efter att ha fått ett avslagsbeslut på asylansökan. Detta riskerar att skapa omfattande skuggsamhällen i Sverige.

I dag kan den som nekats uppehållstillstånd få en ny ansökan prövad efter fyra år. Om det rör sig om ett beslut som innebär att ansökan ska prövas i ett annat EU-land är preskriptionstiden för det tidigare beslutet ännu kortare, 18 månader. Detta kan bidra till att människor avviker och håller sig gömda från myndigheterna. Moderaterna har sagt att vi vill begränsa denna möjlighet att få asylansökan prövad både i Sverige och på EU-nivå. Vi vill att den preskriptionstid på fyra år som finns i Sverige ska fördubblas eller tas bort helt.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att antingen fördubbla eller ta bort preskriptionstiden för asylansökan i Sverige?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2016-10-18 Överlämnad: 2016-10-18 Anmäld: 2016-10-20 Svarsdatum: 2016-10-26 Sista svarsdatum: 2016-10-26
Svar på skriftlig fråga