preskriptionstid

Skriftlig fråga 1999/2000:521 av Klockare, Lennart (s)

Klockare, Lennart (s)

den 8 februari

Fråga 1999/2000:521

av Lennart Klockare (s) till socialminister Lars Engqvist om preskriptionstid

En patient i unga år, exempelvis 3@4 års ålder, som drabbats av leukemi behandlas med sedvanlig cytostatikabehandling och benmärgstransplantation med blodtransfusion. I samband med behandlingen blir patienten smittad med hepatit C. Först vid 16 års ålder blir patienten informerad om behandlingsskadan. Vid denna tidpunkt har patienten redan påbörjat en yrkesutbildning som måste avbrytas med hänsyn till smittan.

Preskriptionstiden löper från smittotillfället som då ligger mer än tio år tillbaka i tiden. Trots att patienten inte var informerad, eller haft vetskap om smittan, så har preskriptionen redan förfallit innan patienten blivit medveten om behandlingsskadan.

Det är otillfredsställande att patienter som drabbats av allvarliga skador i sjukvården t.ex. i fall som ovan, inte kan få sitt ärende behandlat i Patientskadenämnden. Någon ersättning för en sådan skada kan därmed inte utges, trots att varken patienten eller föräldrarna varit informerade. Jämförelse kan göras med patienter som blivit hivsmittade.

Med anledning av den beskrivna situationen vill jag fråga socialministern:

Avser ministern att vidta någon åtgärd i denna fråga?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-02-10 Anmäld: 2000-02-15 Besvarad: 2000-02-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-02-16)