Preskription av utdömda straff

Skriftlig fråga 2009/10:725 av Sacrédeus, Lennart (kd)

Sacrédeus, Lennart (kd)

den 15 april

Fråga

2009/10:725 Preskription av utdömda straff

av Lennart Sacrédeus (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Det har blivit allt vanligare att dömda personer undgår sitt fängelsestraff genom att hålla sig undan tills preskriptionstiden går ut. Statistik från Kriminalvården visar att i fjol slapp inte mindre än 86 våldsmän, ekobrottslingar och andra kriminella undan straff genom att hålla sig gömda eller oanträffbara på annat sätt. Jämfört med år 2006, då 32 straff preskriberades, handlar det om nästan en tredubbling.

De som får sina straff preskriberade är personer som inte sitter häktade utan försätts på fri fot i väntan på att de ska börja avtjäna sitt straff, men som sedan aldrig inställer sig. Enligt medierapporteringen gäller det så kallade enklare brott med korta straff.

I det allmänna rättsmedvetandet finns det knappast förankring för synsättet att en dömd människa över huvud taget ska kunna undslippa straffet genom att hålla sig undan. Man kan därför på goda grunder ifrågasätta själva existensen av preskription av utdömda straff då rättsväsendet faktiskt lagfört en människa, men sedan misslyckats med att verkställa själva påföljden.

Att en dömd gärningsman får sona sitt brott är grundläggande i rättskipningen. Detta ligger på en rättsstats ansvar att verkställa.

Vilka åtgärder avser justitieministern att vidta för att häva utvecklingen att allt fler dömda brottslingar undkommer fängelsestraff genom att hålla sig undan till dess att straffet preskriberas?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-04-15 Anmäld: 2010-04-15 Besvarad: 2010-04-26 Svar anmält: 2010-04-27
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-26)