president Bushs abortpolitik

Skriftlig fråga 2000/01:657 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 9 februari

Fråga 2000/01:657

av Carina Hägg (s) till utrikesminister Anna Lindh om president Bush abortpolitik

USA:s president George W Bush har tagit initiativ till att stoppa alla bidrag som går till organisationer som arbetar med abortrådgivning eller erbjuder aborter utomlands. Detta beslut drabbar tyngst redan utsatta flickor och kvinnor. Tillvägagångssättet urholkar även möjligheterna för frivilliga organisationer att tala fritt och arbeta med känsliga frågor såsom ungas sexualitet och det viktiga förebyggande arbetet. De mest fattiga och utsatta flickorna och kvinnorna, de som är mest utsatta för sexuellt våld, har samtidigt minst tillgång till preventivmedel och sexualupplysning. Inget tyder på att ett förbud mot aborter minskar antalet aborter men vi vet att den politik president Bush förespråkar leder till riskfyllda aborter som ofta skadar kvinnan, ibland så svårt att hon avlider. Kvinnor har rätt till sexuell och reproduktiv hälsovård. Det bokstavligt talat livsviktiga förebyggande arbetet mot hiv/aids måste också bedrivas i ett helhetsperspektiv där preventivmedelsrådgivning har en självklar plats. Det är viktigt att Sverige tar upp frågan om den politik som president Bush förespråkar med företrädare för USA.

Min fråga är om utrikesminister Anna Lindh vidtagit någon åtgärd med anledning av den abortpolitik som president Bush för.

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2001-02-09 Besvarad: 2001-02-15 Anmäld: 2001-02-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2001-02-15)