premiepensionsmyndigheten

Skriftlig fråga 1997/98:805 av Gunnarsson, Rolf (m)

Gunnarsson, Rolf (m)
Fråga 1997/98:805 av Rolf Gunnarsson (m) till finansministern om premiepensionsmyndigheten

Den 11 mars 1998 fick finansministern ett brev från samtliga riksdagsledamöter från Dalarna. Vi föreslog att den nya statliga premiepensionsmyndigheten skulle lokaliseras till Dalarnas län. Vi avslutade vårt brev med ett önskemål om en lämplig tid och dag för en uppvaktning. Jag erkänner gärna att vi var aningen stolta att vi - samtliga ledamöter på Dalabänken - kunde samsas och göra en gemensam aktion.

Tyvärr kan jag nu konstatera, drygt två och en halv månad efter det skrivelsen skickades till finansministern, att inget hänt. Jag skall ännu en gång framföra den oro som framfördes i brevet den 11 mars 1998. Det är en oro över vad som händer med Dalarnas län. Det räcker inte med att anordna s.k. regeringskonferenser i Dalarna och göra stort PR-nummer av detta. Vi som bor i Dalarnas län vill se handling från regeringen! De senaste åren har över 2 000 arbetstillfällen försvunnit i Falun. Hela Dalarna "blöder". Skogsvårdsstyrelsen har flyttats från Falun till Söderhamn.

I brevet framfördes tanken om att om den nya premiepensionsmyndigheten förlades till just Falun skulle det kunna vara den injektion som ett blödande län och residensstad behöver.

Avser finansministern att förlägga den nya premiepensionsmyndigheten till Falun?

 

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 1998-05-28 Anmäld: 1998-06-02 Besvarad: 1998-06-22
Svar på skriftlig fråga