Premiärminister Berlusconis uttalanden

Skriftlig fråga 2008/09:1119 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 30 juli

Fråga

2008/09:1119 Premiärminister Berlusconis uttalanden

av Carina Hägg (s)

till statsminister Fredrik Reinfeldt (m)

Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Italien och G 8-mötet nyligen. Samtidigt gick italienska kvinnliga akademiker samman och uppmanade världens first ladies att bojkotta G 8-mötet. Deras protest riktas främst mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconi och hans sexistiska beteende.

Jag instämmer i att Italiens premiärminister Silvio Berlusconi uttalar sig sexistiskt. Premiärministern förhåller sig till kvinnors rättigheter på ett sätt som inte ligger i linje med Sveriges utrikespolitiska ställningstaganden.

I år celebrerar FN:s kvinnokonvention Cedaw sitt 30-årsjubileum. EU och Europarådet har tagit ställning för kvinnors rätt att inte bli diskriminerade. Berlusconis förhållningssätt i dessa frågor avviker på ett sätt som bör leda till reaktioner från statsminister Reinfeldt. När obehagliga uttalanden och diskriminering är en politik som framförs från en premiärminister inom EU utan synbara internationella motreaktioner finns annars risken att det tolkas som ett instämmande.

Min fråga till statsminister Fredrik Reinfeldt är:

På vilket sätt har statsministern markerat sin kritik mot Italiens premiärminister Silvio Berlusconis uttalanden?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-07-30 Anmäld: 2009-08-13 Besvarad: 2009-08-18 Svar anmält: 2009-08-20
Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2009-08-18)