Pråmtrafik som ett femte trafikslag

Skriftlig fråga 2018/19:584 av Jimmy Ståhl (SD)

Jimmy Ståhl (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Från 2014 har Sverige haft möjlighet att nyttja inre vattenvägar. Då Sveriges inre vattenvägar inte korsar någon annan nation har Sverige möjlighet att anpassa regelverket efter de förutsättningar som passar oss som nation. Trafiken på våra inre vattenvägar har dock inte tagit fart i den omfattning som varit önskvärd, men det finns en framtida potential som bland annat innebär att transporter på väg kommer att avlastas. Det finns därmed en stor potential och företag som vill köra gods på pråm samt redare som vill leverera dessa transporter, men det är för dyrt och regelverket behöver ses över.

I EU är pråmtrafiken premierad och införd som ett femte trafikslag. Pråmtrafiken räknas där som ett landbaserat trafikslag och är ett alternativ till lastbilen. Pråmar är specialiserade för sin last (bulk, bränsle, container eller till exempel rorolaster) och deras konstruktion och teknik är anpassade för trafik i trånga vatten, i kanaler och i stadsmiljöer. Ett genomsnittligt pråmfartyg ersätter 100 lastbilar, vilket gör de mycket effektiva och miljövänliga och att de minskar transporter på väg. Det finns därmed många fördelar med att följa EU:s exempel att införa pråmtrafik som ett femte trafikslag som innebär lättnader i regelverket.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

Avser ministern att införa pråmtrafik som ett femte trafikslag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-04-25 Överlämnad: 2019-04-26 Anmäld: 2019-04-30 Svarsdatum: 2019-05-08 Sista svarsdatum: 2019-05-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga