Praktik på samtliga gymnasieprogram

Skriftlig fråga 2017/18:1445 av Christian Holm Barenfeld (M)

Christian Holm Barenfeld (M)

till Statsrådet Anna Ekström (S)

 

Ungdomar som vill arbeta efter gymnasiet möter ofta problem när de ska ta steget in på arbetsmarknaden. Inte sällan på grund av att de saknar arbetslivserfarenhet. Praktik inom utbildningsprogram på gymnasiet är ett bra och effektivt sätt att komma i kontakt med arbetslivet. Det skapar värdefulla kontakter och elever får en inblick i arbetslivet.

Det är positivt att elever inom de yrkesförberedande programmen erbjuds 15 veckors praktik, vilket minskar steget mellan utbildning och arbete. Genom att även inkludera praktik inom ramen för de högskoleförberedande programmen skulle fler elever komma i kontakt med näringslivet. Det är viktigt att elever får en förståelse för vad det innebär att arbeta, men även att stärka kontakten med näringslivet och därmed öka förutsättningarna för att få ett jobb.

Att minska steget mellan näringslivet och skolan är en viktig faktor för ökad sysselsättning. Kommuner bör därför arbeta för att skolor ska samverka med näringslivet så att det även inom de högskoleförberedande programmen kan vara möjligt att få minst en veckas praktik i olika branscher.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anna Ekström:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att samtliga elever på gymnasiet ska erbjudas praktik?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2018-06-07 Överlämnad: 2018-06-08 Anmäld: 2018-06-11 Svarsdatum: 2018-06-20 Sista svarsdatum: 2018-06-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga