PPM-sparande med små belopp

Skriftlig fråga 2006/07:910 av Andersson, Jan R (m)

Andersson, Jan R (m)

den 21 mars

Fråga

2006/07:910 PPM-sparande med små belopp

av Jan R Andersson (m)

till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m)

Bland de svenskar som är födda under slutet av 30-talet och de första åren av 40-talet är det många som har mycket små belopp i sitt PPM-pensionskapital. I många fall innebär detta att pensionsutbetalningar handlar om belopp som möjligen till och med är dyrare att administrera än vad summan uppgår till. Den som exempelvis har drygt 7 000 kronor i PPM-fondmedel får en månatlig utbetalning om 44 kronor per månad så länge pensionären lever.

I dag kan Premiepensionsmyndigheten inte utbetala dessa medel till förmånstagaren trots att denna möjlighet skulle kunna vara till gagn både för pensionären och för Premiepensionsmyndigheten.

Exempelvis skulle belopp understigande viss gräns kunna utbetalas i klump så att pensionären själv kunde förvalta medlen. Detta skulle underlätta för många personer som i dag har små belopp i premiepensionssparande och möjligen även bespara Premiepensionsmyndigheten administrationskostnader.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att underlätta för pensionärer att själva förvalta PPM-medel då beloppen är ringa?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2007-03-21 Anmäld: 2007-03-21 Besvarad: 2007-03-28 Svar anmält: 2007-03-28

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-28)