postservice för småföretagare och hushåll

Skriftlig fråga 2004/05:1739 av Torstensson, Åsa (c)

Torstensson, Åsa (c)

den 27 maj

Fråga 2004/05:1739

av Åsa Torstensson (c) till statsrådet Ulrica Messing om postservice för småföretagare och hushåll

I Europa är det femdagarsutdelning eller tätare brevutdelning som gäller. I Sverige vill Posten försämra servicenivån för hushåll och småföretagare genom att få specialregler för att slippa dessa krav. Posten vill att den svenska regeringen driver förändring av postdirektivet i EU i syfte att nå möjligheten att själv förändra och försämra postservicen i Sverige, utan hänsyn till postdirektivet.

Det finns många småföretagare runtom i Sverige som under de senaste åren känt av ett starkt negativt företagarklimat i Sverige. Detta klimat förstärks genom nytt krångel med nya lagar och regler, brist på infrastruktursatsningar och ökad konkurrens. Nu kommer återigen hot om försämrad offentlig service som framför allt slår mot småföretagande och mot hushållen.

Så min fråga blir:

Vad avser statsrådet att göra för att klargöra för de svenska småföretagarna vad som kommer att ske med den postservice som de dagligen har behov av?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2005-05-27 Anmäld: 2005-05-27 Besvarad: 2005-05-31 Svar anmält: 2005-05-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2005-05-31)